22.11.09

IKAN USAT, SEMILANG DAN GEMANG


Tetapi terdapat beberapa perbezaan antara semilang laut dan semilang air tawar (keli) yang sekira dilihat sekali pandang adalah sama. Antara perbezaan yang wujud ialah : 1. Dari segi baji yang wujud dibadannya, di mana semilang mempunyai 3 baji (di kiri, kanan dan atas badan). Manakala keli hanya mempunyai dua baji (di kiri dan kanan sahaja) 2. Dari segi bentuk ekor, di mana semilang mempunyai sirip atas dan bawah bercantum dengan ekor. Manakala keli mempunyai ekor dan sirip ata dan bawah yang tidak bersambung 3. Semilang hanya dapat hidup di perairan air masin. Manakala keli hanya dapat hidup di perairan air tawar. 4. Keli dewasa ini menjadi salah satu ikan yang telah di kormesialkan melalui beberapa kaeadah penternakan. Antaranya ialah penternakan secara kanvas, kolam simen dan kolam tanah. Manakala semilang belum ada projek yang dilakukan untuk dikomersialkan

USAT =  Sewaktu spesis berkenaan  masih  'budak-budak'
SEMILANG = Sewaktu spesis berkenaan  masih 'remaja'
GEMANG = Sewaktu spesis berkenaan  VETERAN@GIANT